Nejběžnějším typem společnosti v Rumunsku je S.R.L (Société cu răspundere limitată), která je vlastněna společníky a statutárním orgánem je jednatel. Jednatelé a společníci mohou mít cizí státní příslušnost a nemusí mít trvalý pobyt v Rumunsku.

Rumunská vláda podporuje podnikání a poskytuje různé daňové úlevy pro tzv. mikropodniky. Jednou z nich je 1% daň z příjmů právnických osob, což je nejnižší sazba po celé Evropě. Zároveň je Rumunsko členem EU od roku 2007. To znamená, že firmy mohou fakturovat v rámci režimu "reverse-charge".

ZALOŽENÍ FIRMY V RUMUNSKU

Díky několikaleté partnerské spolupráci s advokátní a účetní kanceláří v Rumunsku nabízíme našim klientům komplexní služby od založení společnosti až po vedení účetnictví a mzdové agendy. Součástí této spolupráce je rezervace návštěv na úřadech s přesně stanoveným časem, a v případě potřeby můžeme zajistit i osobní asistenci s otevřením bankovního účtu v Rumunsku prostřednictvím česky mluvící kolegyně. V rámci této nabídky klienti rovněž mohou využít služby hrazení stání ve frontě při získání čísla sociálního pojištění. 

1. krok: Obchodní rejstřík a název společnosti

Obchodní rejstřík potvrzuje název společnosti a vydává potvrzení o vhodnosti jména firmy. Proces tohoto schvalování je trochu delší než v České republice, protože dochází k prověření názvů ve všech rumunských krajích (judetech). Některé názvy, zejména banka, dobročinná organizace, stavební spořitelna, spořitelna, úvěr, pojištění, zajištění, družstvo, rada, komora, obchodní, trust a univerzita, podléhají speciálnímu schvalovacímu procesu, včetně jejich jazykových variant. Zvláštní souhlas je také potřeba pro použití slova "Rumunsko" v názvu.

Webové stránky obchodního rejstříku jsou k dispozici i v angličtině, avšak vyhledávací portál je bohužel pouze v rumunštině. V bezplatné verzi vyhledávání jsou zobrazeny pouze základní informace, jako je název společnosti, identifikační číslo a sídlo. Všechny další informace jsou zpoplatněny a přístupné pouze pro registrované uživatele (advokáti, notáři, účetní, daňoví poradci).

2. krok: výběr vhodné živnosti (CAEN kódu)

Výhoda 1% sazby daně z příjmů právnických osob se vztahuje pouze na společnosti (mikropodniky) působící v přesně specifikovaných odvětvích podnikání. Z této daňové výhody jsou vyloučeny společnosti, které se zabývají činnostmi v oblasti pojištění, zajištění, zprostředkovatelských služeb, poradenství, hazardních her, těžby ložisek a zemního plynu. V případě, že vaše podnikání spadá do uvedených odvětví, bude na vás aplikována standardní sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 16%.

V případě, že se vaše podnikání zaměřuje na jedno z níže uvedených odvětví, budete podléhat sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 3%

5821 - Vydávání počítačových her, 5829 - Vydávání jiného softwaru, 6201 - Vývoj softwaru na zakázku (software orientovaný na klienta), 6209 - Ostatní služby v oblasti informačních technologií, 5510 - Hotely a podobná ubytovací zařízení, 5520 - Ubytovací zařízení pro dovolené a krátkodobé pobyty, 5530 - Přívěsné parky, kempy a kempy, 5590 - Ostatní ubytovací služby, 5610 – Restaurace, 5621 - Catering pro akce, 5629 - Ostatní stravovací služby, 5630 - Bary a jiné činnosti při podávání nápojů, 6910 - Právní činnost (pouze pro právnické osoby netransparentní pro daňové účely, tvořené advokáty podle zákona), 8621 - Všeobecná lékařská praxe, 8622 - Specializovaná lékařská praxe, 8623 - Zubní ordinace, 8690 - Ostatní činnosti v oblasti lidského zdraví.

Všechny ostatní živnosti (CAEN kódy) spadají pod 1% daň z příjmů pro právnické osoby.

3. krok: Virtuální sídlo

Rumunské právo neukládá firmám povinnost mít fyzickou adresu pro podnikání. Firmy mohou mít své sídlo na virtuální adrese, které se zapíše v obchodním rejstříku jako adresa společnosti. Naši klienti mají možnost využívat virtuální sídlo v partnerské advokátní kanceláři v Bukurešti. Roční poplatek za sídlo zahrnuje oznámení o přijaté poště, avšak pronájem zasedací místnosti v tomto sídle není možný.

Platnost smlouvy o pronájmu (virtuální) kanceláře se přepisuje do obchodního a živnostenského rejstříku. V momentě, kdy společnost nemá platné sídlo - může mít problémy v bance a na úřadech.

4. krok: Evidence skutečných majitelů

Podobně jako v ČR jsou do Evidence skutečných majitelů v Rumunsku zapisovány fyzické osoby, jež vlastní alespoň 25 % obchodního podílu, případně akcií. Skutečnými vlastníky jsou tedy všichni společníci, kteří drží alespoň 25 % kapitálu společnosti. Prohlášení o skutečných vlastnících se musí předkládat při zakládání firmy, při změně struktury společnosti (nejčastěji po prodeji podílů či akcií) a každoročně, nejpozději do 15 dnů po předložení účetní závěrky. Jinak hrozí pokuta 10.000 RON (cca 50 000 Kč) nebo likvidace společnosti.

5. krok: Registrace společnosti u finančního úřadu a vedení účetnictví

Po založení společnosti je nutné se přihlásit do Jednotného kontrolního registru rumunského finančního úřadu (Registrul Unic de Control de la ANAF) a zaplatit správní poplatek 30 RON (cca 180 Kč). Bez této registrace vám hrozí vysoká pokuta.

Na rozdíl od České republiky je dobrovolná registrace k DPH bez komplikací; povinnou registraci však máte až po překročení hranice obratu 300 000 RON (cca 1,5 milionu korun) v průběhu dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Vaše účetnictví a mzdovou agendu bude pečlivě spravovat konkrétní pracovník z naší partnerské účetní a daňové kanceláře. Nejprve společně nastavíte správné vzory faktur, které až na předmět faktury musí být v rumunském jazyce. Tato spolupráce probíhá na měsíční bázi, kdy zašlete přijaté a vydané účetní doklady a výpisy z účtu. Tyto dokumenty budou důkladně zkontrolovány a v případě potřeby budete požádáni o případné opravy nebo doplnění chybějících dokladů.

6. krok: Získání čísla sociálního pojištění pro zaměstnance

Za účelem získání daňových výhod je nezbytné, aby společnost zaměstnávala alespoň jednoho pracovníka na plný úvazek, na něhož bude odváděno zdravotní a sociální pojištění. V případě nově založené společnosti je třeba zaměstnance registrovat do 30 dnů od vzniku firmy!

Zaměstnancem může být jakýkoliv občan Evropské unie (nejčastěji je to jednatel společnosti), který však musí získat vlastní číslo sociálního pojištění na imigračním úřadě. Proces zahrnuje osobní registraci na úřadě, podpis žádosti, biometrické foto a odevzdání otisku prstů. Návštěvu na imigračním úřadě je nutné absolvovat dvakrát, jednou při registraci a po druhé při vyzvednutí kartičky s číslem sociálního pojištění.

Minimální mzda v Rumunsku pro rok 2024 je 650 EUR. Odvody jsou podobné jako v ČR, tedy zhruba 33% ze mzdy. Výhodou je, že pokud se rozhodnete po čase podnikání v Rumunsku ukončit, můžete zažádat o zpětnou výplatu příspěvku do fondu sociálního pojištění. 

7. krok: Otevření bankovního účtu

Podle zákona musí rumunská firma mít bankovní účet v místní bance, který zakládá osobně jednatel společnosti. S bankou BCR v Rumunsku (která je známá v České republice jako Česká spořitelna) udržujeme výjimečné vztahy, což nám umožňuje předjednat a vyplnit AML a KYC formuláře pro usnadnění registrace.

Podmínky pro získání výhody 1% daně pro mikropodniky - novela od 1. února 2024

  1. obrat společnosti musí být do hranice 500 000 EUR: obrat je celkový objem realizovaných prodejů, nikoliv jenom zisk
  2. příjmy z poradenské nebo manažerské činnosti nesmí být více jak 20 % celkových příjmů společnosti. Z daňových úlev jsou vyloučeny firmy, které podnikají v oblasti pojištění a zajištění, včetně zprostředkovatelských činností, hazardních hrách a těžbě ložisek ropy a zemního plynu.
  3. 1 společník může ze 100% vlastnit pouze 1 mikropodnik zapsaný v Rumunsku, v ostatních firmách může být jednatel, ale majitelem musí být jiná osoba.
  4. společnost musí mít alespoň 1 zaměstnance na plný úvazek: zaměstnancem může být jakýkoliv občan EU