Spojené Arabské Emiráty jsou bezpochyby nejrychleji rostoucím centrem mezinárodního obchodu. Již dávno neplatí, že SAE je známé jen pro své příjmy z ropy. V posledních 25 letech vláda investičními a daňovými pobídkami přilákala většinu technologických a inovativních podniků, kteří sem přesunuli své sídlo.

SAE jsou známé svými příznivými daňovými zákony.
0% daň z příjmů platí pro společnosti se sídlem ve svobodné zóně, offshore společnosti a podniky se ziskem do 100 000 USD a pro všechny příjmy fyzických osob, které mají v Emirátech vízum k pobytu. 

3 typy obchodních společností v SAE

Pevninské společnosti jsou nejběžnějším typem společnosti v SAE. Jsou to společnosti, které jsou registrovány v jednom z emirátů SAE a podnikají přímo v zemi, jako například maloobchodní prodejna, místní realitní kancelář či webové studio. Musí mít fyzickou kancelář v SAE a zaměstnávat alespoň jednoho zaměstnance a splňovat všechny příslušné zákony a předpisy.

Pevninské podniky mohou působit a obchodovat na území SAE, ve svobodných zónách i na mezinárodní úrovni a poskytují víza k pobytu (daňovou rezidenturu) všem svým zaměstnancům.

Založení společnosti ve svobodné zóně je ideální pro podniky, které se zabývají výrobou či obchodem na mezinárodní úrovni, poskytováním odborných služeb nebo elektronickým obchodem.

V současnosti v Emirátech existuje 63 svobodných zón a každá se liší svým zaměřením a pravidly pro vznik společnosti.

Společnosti se sídlem ve free zóně mohou obchodovat s dalšími podniky ve free zóně a také na mezinárodní úrovni a poskytují víza k pobytu (daňovou rezidenturu) všem svým zaměstnancům.

Offshore společnosti jsou zřízeny za účelem provozování činnosti mimo svou registrovanou jurisdikci. Bývají často zaměňovány se svobodnými zónami. Offshore společnost leží z právního hlediska mimo hranice státu, zatímco svobodná zóna je uvnitř, ale řídí se vlastními pravidly místních orgánů.

Offshore společnosti neposkytují vlastníkům víza k pobytu, nemohou obchodovat s pevninskými podniky ani se společnostmi ve svobodné zóně. 


MAINLAND COMPANY

Zakládání pevninských společností má své specifické výhody: neomezený obchod v rámci pevninské SAE, žádný minimální kapitál a od listopadu 2020 na základě změn Zákona o společnostech byla pro mnoho činností odstraněna potřeba místního emirátského sponzora, který by vlastnil 51 % pevninského podniku.

Každá společnost musí mít "živnost", které se dělí na obchodní a profesní licence. Oba typy licencí mohou od roku 2020 ze 100 % vlastnit cizí státní příslušníci. Některé podnikatelské činnosti, které mají "strategický dopad", budou stále vyžadovat místní sponzorství, ale ty jsou nyní výjimkou. 

Daň z příjmu pro mainland company: od 1. ledna 2024 byla ve Spojených arabských emirátech stanovena sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 9% z čistého zisku (rozdíl mezi příjmy a výdaji) pro všechny podniky, jejichž příjmy přesahují částku 375 000 AED (přibližně 100 000 USD). Společnosti, jejichž příjmy jsou nižší než tato stanovená částka, budou i nadále podléhat 0% sazbě daně. Tato daň se uplatňuje na právnické osoby s právní subjektivitou, jako jsou LLC, PSC, PJSC, LLP a další.


FREE ZONE COMPANY

Svobodné zóny (free-zone) ve Spojených Arabských Emirátech jsou speciální "tématicky zaměřené" ekonomické zóny, které nabízejí podnikům řadu daňových výhod. Svobodné zóny se nacházejí v blízkosti velkých měst a mají různou velikost: od několikapatrové budovy, nebo ulice až po celou čtvrť ve městě. 

Podniky, které se rozhodnou zaregistrovat se ve svobodné zóně, se stávají součástí této zóny a podléhají jejím zákonům a předpisům, které se liší od přepisů pro pevninské nebo offshore společnosti. Navíc každý Emirát má svůj správní orgán, který určuje podmínky pro založení společnosti.

Některé svobodné zóny vyžadují, aby společnosti, které se v nich chtějí zaregistrovat, pronajaly fyzické kancelářské prostory. Obecně platí, že minimální velikost kanceláře pro získání jednoho zaměstnaneckého víza je 30 metrů čtverečních. Dále některé svobodné zóny stanovují splacení základního kapitálu ve výši 50 000 AED. Složením splaceného základního kapitálu se rozumí složení finančních prostředků na bankovní účet společnosti a tyto prostředky musí být k dispozici společnosti po dobu alespoň jednoho roku. 

Při výběru svobodné zóny je třeba zvážit několik faktorů, včetně předmětu podnikání, požadavků a podmínek jednotlivých zón. Je důležité si uvědomit, že podmínky jednotlivých zón se mohou v průběhu času měnit.

Daň z příjmů pro fee zóny: pokud bude společnost ze svobodné zóny obchodovat s pevninským podniky, bude muset platit daň z příjmů získaných spoluprací s nimi. Od 1. ledna 2024 byla ve Spojených arabských emirátech stanovena sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 9% z čistého zisku (rozdíl mezi příjmy a výdaji) pro všechny podniky, jejichž příjmy přesahují částku 375 000 AED (přibližně 100 000 USD). Společnosti, jejichž příjmy jsou nižší než tato stanovená částka, budou i nadále podléhat 0% sazbě daně. Společnosti ze svobodných zón se také budou muset zaregistrovat a podat přiznání k dani z příjmu právnických osob, i když ve skutečnosti nebudou muset platit žádnou daň.


OFFSHORE COMPANY

V SAE existují dvě hlavní možnosti založení offshore společnosti a to v Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ) a v Jumeirah Free Zone Authority (JAFZA). JAFZA i RAK jsou jedinými offshore jurisdikcemi v SAE, které jsou oprávněny vlastnit majetek a nemovitosti v Dubaji díky memorandu o porozumění s Dubai Land Department.

Koupě nemovitosti prostřednictvím offshore společnosti: při koupi nemovitosti prostřednictvím offshore společnosti se název společnosti promítne do listu vlastnictví, kdy RAKEZ i JAFZA jsou uzavřenými jurisdikcemi, které neposkytují údaje o statutárních orgánech společnosti. To znamená, že v případě, že kupující nemovitosti je zahraničním investorem, nebude jméno statutárního orgánu veřejně dostupné. Nicméně doporučujeme, aby kupující zaregistrovali svou závěď u FIVC, aby v případě jejich úmrtí bylo provedeno převod majetku/akcií na případně předepsané dědice.

Daň z příjmů  pro offshore společnosti: příjmy pocházející ze zisků ze zahraničí nepodléhají žádnému zdanění.