Všichni si jsou před zákonem rovni, to co rozhoduje, je dobrý advokát.

Svěřenský fond představuje moderní nástroj pro správu majetku. Umožňuje jeho oddělení od vlastnictví zakladatele a svěření do rukou svěřeneckého správce. Majetek vložený do fondu se stává samostatným celkem a nepodléhá dědickému řízení ani exekucím.

Výhody svěřenského fondu oproti darovací smlouvě: Zakladatel si může v zakládací listině podrobně specifikovat pravidla fungování fondu a rozdělování výnosů. Fond tak umožňuje dlouhodobé zajištění potomků a dalších osob a za určitých podmínek může přinést daňové výhody.


Rumunsko

Velká Británie

Spojené Arabské Emiráty

Seychely

Hledáte způsoby, jak optimalizovat daňovou zátěž vašeho byznysu, expandovat na nové trhy a podpořit svůj růst? Společně najdeme ideální jurisdikci pro vaše specifické potřeby a pomůžeme vám s celým procesem založení společnosti.

Optimalizace daňové zátěže: V Rumunsku se při splnění určitých podmínek platí daň z příjmů právnických osob ve výši pouhých 1%. Spojené Arabské Emiráty lákají nulovou sazbou daně z příjmů právnických osob generovaných ze zahraničí.

Rychlé a bezproblémové založení: Společnost ve Velké Británii založíme již za 24 hodin! Ideální pro start-upy a podnikatele mimo EU.

Důraz na ochranu osobních údajů: Seychely vynikají silnými zákony na ochranu osobních údajů vlastníků firemních struktur.


Digitální služby (Digital Service Act)

Online tržiště (Market Place)

GDPR

SaaS

Prodáváte fyzické nebo digitální produkty, nebo zprostředkováváte jejich prodej? Zanechávají uživatelé na vašich webových stránkách svůj obsah, například recenze, diskuze, obrázky, audio či video soubory? V tom případě se na vás od 17. února 2024 vztahuje evropské nařízení o digitálních službách (Digital Service Act).

Toto nařízení, stejně jako před lety GDPR, reguluje rozsáhlý segment digitálních služeb, jehož cílem je zajistit bezpečné online prostředí a ochranu práv uživatelů. Dohled nad jeho dodržováním bude v ČR vykonávat Český telekomunikační úřad.

Doporučujeme podnikatelům, aby do konce roku 2024 provedli klasifikaci svých služeb podle DSA. Závěrem této analýzy bude buď potvrzení, že se na ně DSA nevztahuje, nebo v opačném případě vytvoření seznamu povinností a plán implementace tohoto EU nařízení do obchodních podmínek. 


Software smlouvy

NIS2

Spadáte pod zákon o kybernetické bezpečnosti, anebo chcete dodávat SW firmám, kterých se týká regulace NIS2? Provedeme vás celým procesem dosažení souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost a pomůžeme vám nastavit všechna potřebná právní, bezpečnostní a organizační opatření pro úspěšné zvládnutí auditu povinné osoby. 

Zaměřujete se na vývoj zakázkového softwaru nebo prodáváte SaaS? Klíčem k úspěšnému podnikání v oblasti softwaru jsou správně nastavené smlouvy (SDA, SLA, SMA) a licence k užívání autorského díla.


Kupní a zástavní smlouvy

Darovací smlouvy

Věcná břemena

Advokátní úschova

Ať už jde o nákup, prodej nebo darování nemovitosti je důležité uvědomovat si možná rizika. Co se například stane, když opomenete předkupní právo, nebo chcete dar odvolat? Nejen v realitách platí, že snadněji se staví než opravuje. Pomohu vám s revizí či přípravou smluv o převodu nemovitostí, darovací smlouvou, či výmazem věcného břemene.

Právní služby pro realitní makléře: spokojenost vašich klientů je na prvním místě. Ušetřete svůj čas využitím balíčku kupní smlouvy + úschovy kupní ceny / listin, AML prověření a přípravy a podání návrhu na vklad. 

Chytrá úschova kupní ceny: plně digitalizovaná a pojištěná úschova je mnohem flexibilnější než tradiční varianty v bance nebo u notáře. S dvoufaktorovým ověřením poskytuje optimální bezpečnost a pohodlí pro všechny strany.

Z praxe advokátní kanceláře

Právo být zapomenut je koncept v oblasti ochrany osobních údajů, který umožňuje jednotlivcům požádat o vymazání svých osobních údajů z internetu. Toto právo je zakotveno v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a umožňuje vám požádat o vymazání odkazů na webové stránky obsahující vaše osobní údaje, kopií vašich osobních údajů z webových...

Darovací smlouva je jedním z nejběžnějších způsobů, jak darovat majetek jiné osobě. Svěřenský fond je však modernějším a flexibilnějším nástrojem, který může mít v některých případech řadu výhod oproti darovací smlouvě.

Online tržiště, označovaná také jako marketplace, jsou v posledních letech stále populárnější. Tento trend se projevuje i v České republice, kde v roce 2023 vstoupila na trh hned dvě velká mezinárodní tržiště: Allegro.cz a Kaufland.cz. Partnerský prodej mající svá specifická pravidla nabízí však i "klasické" eshopy jako Alza, Mall.cz, Zoot nebo...

Správně zvolená prodejní strategie SaaS je důležitým faktorem úspěšného podnikání. Ale je třeba mít na paměti, že některé marketingové techniky, pokud nejsou právně ošetřeny v obchodních podmínkách, mohou být v rozporu se zákonem. V tomto článku se podíváme na různé druhy marketingových prodejní strategií jaký vliv mají na platnost obchodních...

Mgr. FRANTIŠEK KUBEČKA, LL.M. advokát

Adresa kanceláře:

Areál Kunratické Tvrze

Golčova 485, Praha 4

Mobil:

+420 725 249 493

František Kubečka

Asistentka:

+420 723 763 844

Eliška Kubečková