Účinným opatřením k minimalizaci možných rizik podnikání a omezení vysokého daňového zatížení je změna daňové rezidence mimo území České republiky. Existují země, které kromě stabilní politické situace poskytují daňové výhody pro nově registrované podniky a při splnění konkrétních podmínek je možné získat buď občanství, nebo zlatá víza. 

Mezi nejvýhodnější daňové destinace pro firmy patří Rumunsko a Spojené arabské emiráty. Rumunsko nabízí daňové zvýhodnění pro tzv. mikropodniky s obratem do 500.000 EUR, kdy taková firma platí pouhé 1% daně z příjmů právnických osob. Pro společnosti usídlené ve Spojených Arabských Emirátech pak platí, že na příjmy ze zahraničí se vztahuje 0% daň.

Pro správný výběr daňové rezidentury je třeba pečlivě zvážit okolnosti, za nichž vznikají mezinárodní příjmy poplatníka v rámci Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Přesné určení daňové rezidentury je tedy nezbytné pro efektivní správu daňových záležitostí. 

ONSHORE SPOLEČNOST

Je společnost, která nemá sídlo v daňovém ráji a údaje o společnosti jsou vedeny ve veřejných rejstřících dané země. K daňové optimalizaci se využívají slevy na daních, daňové výhody a daňové úspory. 

OFFSHORE SPOLEČNOST

Je společnost, která má sídlo v daňovém ráji a platí pouze paušální daňové poplatky. Údaje o společnosti (jednatel, majitel) nejsou veřejné. Většinou se nevyžaduje podrobné vedení účetnictví. Daň příjmů právnických osob bývá nulová. 


Pozitivní vlastností brexitu je, že Británie se stala z hlediska práva zemí třetího světa a není možné zde dle práva Evropské Unie vymáhat finanční plnění evropským platebním příkazem. Mít společnost v Británii má také určitou prestiž a image. 

Pokud však chcete ušetřit na daních, tak Vás zklameme. Daň z příjmů právnických osob se ziskem do 50.000 GBP je 19%, podniky se ziskem do 250.000 GBP daní 25% sazbou daně.


Nejběžnějším typem společnosti v Rumunsku je S.R.L (Société cu răspundere limitată), která je vlastněna společníky a statutárním orgánem je jednatel. Jednatelé a společníci mohou být cizí státní příslušníci a nemusí mít trvalý pobyt v Rumunsku.

Rumunská vláda podporuje podnikání a poskytuje různé daňové úlevy pro mikro podniky. Jednou z nich je 1% daň z příjmů právnických osob, což je nejnižší sazba po celé Evropě. Zároveň je Rumunsko členem EU od roku 2007. To znamená, že firmy mohou fakturovat v rámci režimu "reverse-charge".


Založení společnosti ve svobodné zóně (free zone company) je ideální pro podniky, které se zabývají obchodem nebo poskytováním odborných služeb na mezinárodní úrovni. Výhodou je 0% daň z příjmů a osvobození od dovozní a vývozní daně a získání rezidenčních víz. Některé free zóny však vyžadují pronajmutí skutečných kancelářských prostor a splacení základního kapitálu 50.000 AED, který musí být po dobu 1 roku deponován na speciálním bankovním účtu.

Dalším typem podnikání je založení offshore společnosti, ty bývají často zaměňovány s podnikáním ve svobodných zónách. Offshore společnost leží z právního hlediska mimo hranice státu, zatímco svobodná zóna je uvnitř, ale řídí se vlastními pravidly místních orgánů, které často nabízejí mírnější regulaci. Offshore společnosti neposkytují vlastníkům víza k pobytu, ale i na ně se vztahuje 0% daň ze zahraničních příjmů.


SEYCHELLY

Společnosti na Seychelách jsou vhodné na pasivní držení majetku - jako nemovitosti, podíly či akcie ve společnostech, aj. Na Seychelách neexistuje žádný rejstřík evidující statutární orgány společnosti, tímto je zaručena 100% anonymita.

Kvůli restriktivním opatřením finančních úřadů v ČR není tento typ vhodný pro přímé podnikání v rámci EU. Podnikat však mohou bez problémů s ostatními jurisdikcemi. Založení společnosti trvá 7 - 14 dnů.

Mgr. FRANTIŠEK KUBEČKA, LL.M. advokát

Adresa:

Areál Kunratické Tvrze

Golčova 485, Praha 4

Mobil:

+420 725 249 493

E-mail:

kubecka@justlawit.cz

Asistentka:

+420 723 763 844

Fakturace

office@justlawit.cz